Bài tập thấu kính, công thức thấu kính, vật lý phổ thôngTổng hợp chuyên đề vật lý lớp 11:
Tài liệu Toán, Lí file word:
Group thảo luận:
#mpc247 #mpc11c7
Hướng dẫn giải bài tập vật lý thấu kính vật lý lớp 11
Bài tập xác định vị trí ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ, bài tập xác định vị trí ảnh qua thấu kính phân kỳ, bài tập xác định độ phóng đại của ảnh, bài tập xác định chiều cao, tính chất của anh qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
Hướng dẫn giải bài tập thấu kính hội tụ, tài liệu vật lý chương thấu kính, bài tập trắc nghiệm thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
Xác định đường đi của tia sáng qua thấu kính, Chứng minh công thức thấu kính.

Nguồn: https://benhnamkhoa.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://benhnamkhoa.com.vn/tong-hop/

  • TỔNG HỢP LÝ THUYẾT + BTTL CHƯƠNG THẤU KÍNH – MẮT https://mpc247.com/courses/11c7-mat-va-thau-kinh

    MPC247 TV July 17, 2020 8:40 am Reply
  • Thầy dạy ngắn gọn dễ hiểu

    ImHang July 17, 2020 8:40 am Reply
  • Bài 8 có k=-4=-d'/d và d'+d= 150 thì ra luôn được d=30, d'=120 chứ thầy

    Hawking Stephen July 17, 2020 8:40 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *